Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggsystem > Väggsystem > Thermomur®  Legalett byggsystem
Legalett grundsystem - minimerar fukten
Byggsystem för väggar
Bjälklagssystem - perfekt att kombinera med luftburen golvvärme!
Krygrund

Thermomur 350® är ett väggsystem baserat på block i expanderad polystyren (EPS).

Thermomur® 350 är ett byggsystem till grundmur och väggar i bostäder, fritidshus, kontor, industrilokaler m.m.
Thermomur® staplas upp som byggklossar, och systemet levereras komplett. Enkel montering och låg vikt ger mindre arbetsbelastning än traditionella system. Med Thermomur® bygger man upp ett våningsplan på ett vanligt hus på en dag.

Thermomur 350 (bredd 350 mm) med U-värde 0,17 W/m² K. Varje block väger ca 3 kg.

Efter gjutning erhålls en massiv betongvägg med tvåsidig isolering och utan köldbryggor.

Byggsystemet har utvecklats under 25 år i samarbete med Thermomur 250® -användare.

 

Thermomur® är ett registrerat varumärke av Jackon

Legalett Jackon thermomur

Legalett Jackon thermomur

Legalett Jackon thermomur

Legalett Jackon thermomur

Legalett Jackon thermomur

Legalett Jackon thermomur